Bacalaureat 2020 - Érettségi 2020

 

BEIRATKOZÁS

Az érettségi második vizsgaszessziójára 2020. július 13-24. időszakban zajlik a beiratkozás. Az iratkozókat hétköznapokon, 9 és 14 óra között fogadjuk a 19-es teremben.

Minden vizsgázónak a beiratkozáshoz szükséges:

1. Születési anyakönyvi kivonat másolata (Copie Certificat de naștere);

2. Személyigazolvány másolata (Copie Carte de identitate);

3. Tanulmányi anyakönyvi kivonat másolata (Copie Foaie matricolă) (a idén végzettek vegyék ki a titkárságról);

4. Iratgyűjtő mappa (Dosar plic)‼️.

 

Azok, akik már részt vettek 2 vizsgaszesszión a következő illetékeket kell befizessék:

1. 24 lej iratkozási díj;

2. 30 lej / megismételt vizsga.

 

Minden vizsgázónak sok sikert kívánunk!

Calendar Bac