Bacalaureat 2022 - Érettségi 2022

BEIRATKOZÁS

A 2022-es érettségi június-júliusi vizsgaszessziójára 2022. május 23-27. időszakban várjuk a beiratkozni vágyókat, 9 és 14 óra között.

Minden vizsgázónak a beiratkozáshoz szükséges:

1. Születési anyakönyvi kivonat másolata (Copie Certificat de naștere);

2. Személyigazolvány másolata (Copie Carte de identitate);

3. Tanulmányi anyakönyvi kivonat másolata (Copie Foaie matricolă);

4. Iratgyűjtő mappa (Dosar plic)‼️.

Azok, akik már részt vettek 2 vizsgaszesszión a következő illetékeket kell befizessék:

1. 28 lej iratkozási díj;

2. 51 lej / megismételt írásbeli vizsga.

(A befizetendő díjakat pontos összegben kérjük!)

 

Minden vizsgázónak sok sikert kívánunk!

A vizsgák időpontjai